Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biotypizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Identifikace a biotypizace fytopatogenů kulturních rostlin pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Jana CHALUPOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x53hdo// | Biochemie / | Theses on a related topic

Taxonomie grampozitivních koků a typizace vybraných skupin
 (Dana Nováková)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyt84/ | Biologie / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Výskyt koaguláza negativních stafylokoků jako původců nozokomiálních nákaz: Fenotypová a molekulárně biologická charakteristika
 (Libuše Malíková)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyr82/ | Biologie / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Prevalence patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v potravinách živočišného původu a charakterizace získaných izolátů
 (Petra Parůžková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aek47/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Taxonomie kultivovatelných psychrotrofních prokaryot z vodních ekosystémů
 (Marcel Kosina)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nys91/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Identifikace a typizace environmentalních kmenů rodu Enterococcus
 (Hana Bryndová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xau8n/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Typizace fenotypově obtížně odlišitelných izolátů koaguláza-negativních druhů stafylokoků
 (Jana Chomoucká)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0xq7/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic