Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pork

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vepřové maso – učební text pro obor kuchař
 (Libor Marčík)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcr05/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vývoj komoditní vertikály prasat v podmínkách Polska
 (Lukáš Kaleta)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vvz4ue// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Porovnání vybraných kvalitativních ukazatelů vepřového masa
 (Monika MUŽÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qdnswx// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Vliv výživy prasat na kvalitu vepřového masa
 (Blanka Kyralová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ofdcwh// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály jatečná prasata/vepřové maso
 (Vítězslav Škoda)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7wyy6n// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Procesy v tuzemské produkci v komoditní vertikále jatečných prasat a vepřového masa a návaznosti na zahraniční obchod
 (Ondřej Novák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//srqhqp// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Vyhodnocení kvalitativních ukazatelů vepřového masa u sledovaných jatečných prasat
 (Daniela Grofová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3t041a// | Zootechnika / | Theses on a related topic

Cenový vývoj na trzích výrobkové vertikály vepřového masa v ČR
 (Vladimír Pelaj)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7v2hzz// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Efektivita produkce vepřového masa
 (Leona Bartáková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//agwwe1// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Posouzení cenového vývoje vepřového masa ve vybraných státech EU
 (Jana HAUZEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//znomwt// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)