Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

personal assistance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Problémový uživatel v sociální službě osobní asistence
 (Klára Nováková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u0sim/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Osobní angažovanost osobních asistentů pracujících s dětmi s PAS
 (Petra Malíčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r20gh/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Osobní asistence v rodině s dítětem s postižením - hranice pomoci z pohledu osobního asistenta
 (Lenka HORKELOVÁ NOVOTNÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5b0b2k// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Postoj personálních asistentů k pozitivním emocím při práci s klienty s poraněním míchy v britské organizaci Active Assistance
 (Radka Hrabcová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/msg5d/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osobní asistence u dětí s autismem
 (Nikola Šádková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elpfw/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Osobní asistence a limity jejího využívání z pohledu osob s tělesným postižením
 (Renata Lomnicka)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs2wa/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Osobní asistent a jeho vztah k uživateli služby osobní asistence
 (Jana MUSÁLKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//er3vgk// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Služba osobní asistence poskytovaná na území města Plzně\\ Analýza vztahů klientů a osobních asistentů
 (Dagmar LECHNÝŘOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4oc5yy// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Osobní asistence poskytovaná občanským sdružením Domov pro mne
 (Markéta Zapletalová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r58a3/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zkušenost osob s fyzickým postižením s osobní asistencí
 (Kamila Boženková)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwoiv/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)