Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mestane

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Měšťané a výtvarné umění ve vrchnostenských městech na počátku raného novověku. Případ Telče a Slavonic v 16. století
 (Zdeňka Míchalová)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my7fo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Theses on a related topic

Rodinné poměry v testamentech velkobítešských měšťanů ve druhé polovině 16. století
 (Eliška Brychtová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/in3k1/ | Humanitní studia / Historie | Theses on a related topic

Zbožné odkazy v testamentech olomouckých měšťanů v 16. století
 (Alžběta Steinerová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mz3qz/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Vzájemný vztah měšťana a dělníka na Těšínsku na příkladu měst Těšín a Karviná v období 1870-1914
 (Věra Bystrianská)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8336/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Majetkové a sociální poměry měšťanů věnného města v polovině 18. století (na příkladu Hradce Králové)
 (Hana Troszoková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kf7xy/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující spotřební chování domácností v rámci České republiky
 (Jan Měšťan)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zkjll/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Jihlavští erbovní měšťané v době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.
 (Lucie Havlíčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6078 | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Městské právo získal, přísahu složil. Migrace měšťanů do Chomutova v 18. století
 (Sabina SCHWEINEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//k4n7d7// | Specializace v pedagogice / ČJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Zbraně v domácnostech měšťanů Volyně podle soupisu z roku 1551
 (Patrik GAJDOŠ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5i48ta// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Inventář Daniela Řečického z Nového Města pražského, příspěvek ke každodennímu životu měšťanů v předbělohorské době
 (Jana BARÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1ruxsd// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)