Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

podpora zaměstnanosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)
Využití evropských strukturálních a investičních fondů v Ústeckém kraji v Operačním programu Zaměstnanost
 (Helena KALVODOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//unyf96// | Regionální rozvoj a veřejná správa / | Theses on a related topic

The lobby of a province in the Committee of the Regions and the effect of the internal organisation
 (Claudia van der Pol)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kltlj/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Spatial framework for real estate analysis: The case of the Czech Republic
 (Petr Hrobař)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84447 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

The impact of electricity price on inflation in the Czech Republic: An ARDL analysis
 (Zhanel Zhanbussinova)

2024, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/92919 | Matematické metody v ekonomii / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland
 (Sarbani Bublu Thakur-Weigold)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79174 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská studia | Theses on a related topic

Vytvoření kapacitního modelu výroby v programu Autosched pro podnik ON-SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
 (Martin Burdík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5wmhrw// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Position of the Czech Republic in the gaining from EU funds among countries of EU
 (Tomáš Pásek)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6k469z// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Program zvýšování zaměstnanosti ve Zlínském kraji
 (Lucia Plocková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p6t89r// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika ve VSRR | Theses on a related topic

Specifika postavení žen na trhu práce v okresech Libereckého kraje
 (Lucie Černá)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dnulcl// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)