Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalita geografickych dat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vizualizace kvality geografických dat
 (Annamária Kundriková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6fkv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Kvalita dat VGI a OpenStreetMap
 (Jakub Řehák)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wha3h/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Metody hodnocení kvality Big Data a vhodnosti jejich využití
 (Tomáš Kartous)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxv5b/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Shlukování dat pomocí procedury MCluster-Miner systému LISp-Miner
 (Tomáš Pelc)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69269 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti posouzení kvality dat OpenStreetMap bez srovnání s jinou datovou sadou
 (Jana Grunová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bepk9/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Explorační geografická analýza zdravotních dat a jejich kartografická prezentace
 (Radim Štampach)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xs3zt/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Analýza pořizování a správy dat v systému GIS
 (Vlastimil Neumann)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98388 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic