Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

globální, příčiny, hladovění

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Globální problémy životního prostředí a měkkýši (Mollusca) v dietě člověka ve středoevropském prostoru
 (Monika Kostihová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97882 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Výživa a chronická obstrukční plicní nemoc
 (Zuzana Přichystalová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/va6pu/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Malnutrice, jeden z rizikových faktorů vzniku chronických ran
 (Jana Uhlířová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrzh2/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Identification of invertebrates for purposes of forensic entomology and their succession on cadavers of vertebrates
 (Jana Podhorná)

2017, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1rhyms// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Theses on a related topic

Studijní materiály k terénnímu cvičení ze zoologie – bezobratlí
 (Monika Robotková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwj25/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic