Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kognitivni rehabilitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Skupinová neurokognitivní rehabilitace u vybraných skupin pacientů vykazujících kognitivní deficit
 (Petr NILIUS)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9rdj80// | Psychologie / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Kognitivní rehabilitace u osob s afázií v logopedickém náhledu
 (Lucie KYTNAROVÁ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ip0rmk// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Kognitivní rehabilitace jako součást ergoterapeutické intervence u osob trpících demencí.
 (Tereza KARLECOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6hqeqn// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

KOGNITIVNÍ REHABILITACE V ERGOTERAPII U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
 (Lucie VILÍMCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cudgi7// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Nácvik poruch kognitivních funkcí u osob v pozdní fázi rehabilitace po těžším poškození mozku
 (Petra SUCHÁNKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9etr8s// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Nekognitivní efekt kognitivní rehabilitace: Administrace TAT u pacientů s akutně vzniklým poškozením mozku
 (Jan VANTUCH)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2x5u4n// | Psychologie / | Theses on a related topic

Výcvik paměti u seniorů jako součást kognitivní rehabilitace
 (Dominika HRABĚTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dqaam0// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u neurodegenerativních onemocnění
 (Jana MINARČÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//telsab// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv robotické rehabilitace na kognitivní funkce u pacientů po CMP
 (Kateřina HÝLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bs5tfu// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

EFEKT KOGNITIVNÍ REHABILITACE U SENIORŮ SE ZŘETELEM NA KVALITU ŽIVOTA
 (Svatava HANČLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//71zd1f// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)