Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lateralita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Lateralita a její souvislost se specifickými poruchami učení
 (Tereza Skoupá)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klaxn/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Lateralita a očná dominancia
 (Veronika KONEČNÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hplszd// | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Lateralita, směrovost a sluchové rozlišování kvantity vokálů u žáků 1. ročníku základní školy
 (Terezie MLYNÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w6vqho// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Lateralita při potravním chování primátů
 (Adéla FURIRŠICOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hsc59t// | Biologie / Biologie - Španělský jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

Lateralita v kontextu písařské gramotnosti
 (Michaela ZUGAROVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jhbqtw// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Lateralita a směrovost u dětí předškolního věku
 (Jana FILÍPKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hjvi5c// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Lateralita v kontextu písařské gramotnosti
 (Michaela ZUGAROVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xsq966// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Lexikální fluence a lateralita u žáků s vývojovou dysfázií ve druhém ročníku ZŠ logopedické
 (Simona KÜHNELOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pxyxno// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Spontánní směrová preference u gekončíka nočního (Eublepharis macularius): Lateralita a preference světových stran
 (Kateřina VOTRUBOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nf1nx0// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Lateralita u dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku
 (Anna MANČÍKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hq57bb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)