Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

laterality

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Problematika laterality v MŠ
 (Andrea Chamrádová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/py5ab/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv laterality na úspěšnost žáků II. stupně základní školy
 (Gabriela Řihánková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldzy0/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Vliv laterality na herní výkon ve fotbale u dorosteneckých kategorií
 (Petr Mašek)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzxwt/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Testování jemné motoriky a laterality u zrakově handicapovaných jedinců
 (Barbora Žáková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eicb5/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Theses on a related topic

Řešení problému laterality z hlediska výkonu povolání
 (Zuzana Freislebenová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pixg5/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vplyv laterality na morfológiu ruky u volejbalistov
 (Dušan Hupka)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3vuy/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Význam laterality pro výkonnost ve fotbale
 (Petr Mašek)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xzolv/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Diagnostika laterality oka
 (Alena ČERMÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3u30ly// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Specifika laterality u dětí s poruchami binokulárního vidění
 (Tereza ČIHÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2rdhgn// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv oční dominance a laterality na úspěšnost střelby u studentů škol středního vzdělávání se zaměřením na biatlon
 (Lucie HURDÁLKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8pdbr7// | Tělesná výchova a sport / Uč.TV ČJ pro SŠ navazující | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)