Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kľúčové slová

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komerčné sexuálne zneužívanie detí v Litve, Lotyšsku a Českej republike
 (Zuzana Šmideková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o969x/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Komerčné sexuálne zneužívanie detí v Litve, Lotyšsku a Českej republike
 (Zuzana Šmideková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o969x/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Výchova v rodině jako podklad pro řešení morálních dilemat dětmi - srovnání dvou kultur (Česká republika, Izrael)
 (Maria Tabetová)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6926 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Výskyt očních vad u dětí předškolního věku - srovnání Česká a Slovenská republika
 (Kateřina MOCHÁNOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8o2g5v// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Adopce indických dětí na dálku v Charitě Česká republika
 (Lucie Bartoníčková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ueni3// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Podpora rodin s dětmi - komparace České republika a Švédsko
 (Viktoriia Zhitova)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//arbm0n// | Ekonomika a management / Manažerská ekonomika | Theses on a related topic

Syndrom CAN a Česká republika
 (Šárka VRANOVSKÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r0crmn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika harmonizace pracovního a rodinného života. Mezinárodní komparace – Česká republika a Finsko
 (Šárka Nádeníčková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf925/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Komerčné sexuálne zneužívanie detí v Litve, Lotyšsku a Českej republike
 (Zuzana Šmideková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o969x/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic