Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hormonalni interakce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Interakce auxinu a cytokininů v regulaci gravitropní odpovědi kořene Arabidopsis thaliana
 (Tomáš Prát)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwgk5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Interakce typu win a lose v chování člověka
 (Kateřina RODOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g4yzy2// | Chemie / Chemie-Biologie | Theses on a related topic

Studium hormonálních regulací u rostlin pomocí kvantifikace interakce mezi proteiny dvoukomponentního signálního systému
 (Ladislav Dokládal)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mr2gh/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium časoprostorových interakcí cytokininu a etylénu u Arabidopsis
 (Anna Alaxinová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfkpk/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Antikoncepce a vedlejší účinky spojené s užíváním hormonální antikoncepce
 (Kateřina Dufková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sduuu/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Identifikace faktorů podílejících se na regulaci vnímání hormonálních signálů rostlin
 (Tereza Dobisová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5boq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Fyziologické změny rostlin vyvolané interakcí s mikroorganismy
 (Viktória Pirková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ftrhh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Hormonální regulace exprese KNOX genů u rostlin
 (Přemysl Souček)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/atxit/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Theses on a related topic

Hyperkolagulační stavy a vliv hormonální antikoncepce
 (Iva ČERNÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b4y4wu// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Theses on a related topic

Charakterizace funkce ACC oxidázy 5 v Arabidopsis thaliana po hormonálním působení
 (Anna Korytářová)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/co65e/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)