Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Čtenářská recepce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů
 (Karolína Bencová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnewi/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / | Theses on a related topic

Knihovny v Předlitavsku ve druhé polovině 19. století. Sonda do česko-neměckého prostředí na příkladu vyškovského jazykového ostrůvku
 (Ivana Šrámková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqkdo/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Historie v zábavné próze konce 19. století (Svátek, Stankovský a Čečetka)
 (Veronika PODHAJSKÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lnoiw2// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů
 (Karolína Bencová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnewi/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / | Theses on a related topic

Španělský renesanční rytířský román a jeho recepce ve středoevropském světě raného novověku
 (Jaroslava Kašparová)

2013, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwkqb/ | Filologie (čtyřleté) / Románské literatury | Theses on a related topic

Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů
 (Karolína Bencová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnewi/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy / | Theses on a related topic

Umělecký obraz 19. století v historické próze vydané po roce 2010
 (Barbora ŠILCOVÁ)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//okiwkb// | Česká filologie / Česká filologie / Historické vědy | Theses on a related topic

Vybrané otázky jazykového práva v českých zemích v 19. století
 (Petra Budilová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//q4eq6j// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

František Pravda a Božena Němcová: Srovnání vybraných povídek
 (Kristina Dušková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2sde/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Božena Němcová jako žena s tajemstvím
 (Bohuslava Doláková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e87tx/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)