Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální síť

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Pojímání tělesnosti v poetickém díle Garyho Snydera: spiritualita z pohledu kognitivní teorie metafory
 (Alena Ištoková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4md/ | Humanitní studia / Religionistika | Theses on a related topic

Aplikace systémové teorie na proces vývoje webu
 (Jan Pařízek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49297 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Knihovna komplexních příkladů a úloh z předmětu Teorie systémů
 (Milan HLINÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2n8nas// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Teorie a metodika komplexní predikce a analýzy rizik konstruovaných technických produktů
 (Josef DVOŘÁK)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//65djzy// | Strojní inženýrství / Stavba strojů a zařízení | Theses on a related topic

Chaos Theory in Project Management
 (Josef Daňa)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4mgu/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

"Network Theory in Finance. Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization"
 (Gabriele Torri)

2019, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137488 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Longitudinální stabilita osobnosti
 (Terezie Pilátová Osecká)

2014, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scdva/ | Psychologie (čtyřleté) / Vývojová psychologie | Theses on a related topic

Underlying causes and stability of intraspecific variation in behaviour of microtine rodents
 (Klára ŠÍCHOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//c3ygcc// | Zoologie / | Theses on a related topic

Souvislost mezi slabými sociálními vazbami a stabilitou osobnosti
 (Josef Daňa)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7m5h/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Sociální opora osob s tělesným postižením v procesu inkluze
 (Irena Přibylová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//06fqn1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)