Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dlouhodobe nezamestnani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Přechod do dospělosti v podmínkách dlouhodobé nezaměstnanosti: Životní situace dlouhodobě nezaměstnaných absolventů středních škol perspektivou teorie životního běhu.
 (Jana Havlíková)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iaklg/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Dlouhodobě nezaměstnaní odsouzení a jejich motivace k pracovním činnostem v rámci výkonu trestu odnětí svobody
 (Radim VAŠKO)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5s5omw// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let
 (Magda Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm2v2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělávání a psychosociální podpora dlouhodobě nezaměstnaných ve vybraných sociálních podnicích
 (Klára Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1mzb/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Dlouhodobě nezaměstnaní a společnost
 (Nikola Krejčířová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arnk5/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let
 (Helena Sulková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8w9e/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Nezaměstnanost, dlouhodobě nezaměstnaní a způsoby hledání zaměstnání - rozdíly u lidí před a po 50. roce života
 (Kamil MALENOVSKÝ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qkd5hs// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Přínosy rekvalifikací pro dlouhodobě nezaměstnané
 (Dagmar Štěpánková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7k8c/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Potřeby dlouhodobě nezaměstnaných týkající se jejich uplatnění na trhu práce.
 (Lenka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmz8a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Podpora sebepoznání u dlouhodobě nezaměstnaných
 (Monika Tichá)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g88qs/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)