Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

long-term unemployed

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vhodnosť a prínos rekvalifikačných kurzov pre dlhodobo nezamestnaných na lokálnom trhu práce
 (Radka Húdeková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mw1zk/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Postoj sociálních pracovníků a klientů k využití pozitivní psychologie v sociální práci s dlouhodobě nezaměstnanými lidmi ve věku nad 50 let
 (Magda Látalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm2v2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělávání a psychosociální podpora dlouhodobě nezaměstnaných ve vybraných sociálních podnicích
 (Klára Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1mzb/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných
 (Veronika Poláková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2sye/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Zvládanie záťaže u dlhodobo nezamestnaných
 (Ján Zahurančík)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgicn/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podpora sebepoznání u dlouhodobě nezaměstnaných
 (Monika Tichá)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g88qs/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Potřeby dlouhodobě nezaměstnaných týkající se jejich uplatnění na trhu práce.
 (Lenka Řezáčová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmz8a/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Role starých a nových médií v každodenním životě dlouhodobě nezaměstnaných
 (Veronika Žurovcová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s70du/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let
 (Helena Sulková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8w9e/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Důsledky zadluženosti dlouhodobě nezaměstnaných osob
 (Zuzana Mansfeldová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyzj1/ | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)