Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychická zátěž

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Psychická zátěž studentů středních zdravotnických škol při praktické výuce
 (Lucie Jarošová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogqua/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Přítomnost canisterapeutického psa ve zdravotnickém zařízení a jeho možný aspekt v prevenci syndromu vyhoření
 (Andrea Krátošková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8847 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Absolvování individuální odborné praxe
 (Lukáš Raška)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108958 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Psychická zátěž studentů středních zdravotnických škol při praktické výuce
 (Lucie Jarošová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogqua/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Psychická zátěž studentů středních zdravotnických škol při praktické výuce
 (Lucie Jarošová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogqua/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic