Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

affordability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
AIRBNB AND SHORT-TERM RENTAL PLATFORMS IMPACT ON HOUSING AFFORDABILITY – A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW
 (Ynnon Tal)

2019, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/n20n8/ | Philosophy, Politics, Economics / | Theses on a related topic

Dostupnost bydlení pro mladé lidi do 35 let na Slovensku
 (Simona Petrovičová)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3g0r/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Dostupnost bydlení pro mladé v ČR
 (Jana Marenčáková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzozn/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Dostupnost bydlení v České republice a Finsku
 (Dominika Čižnárová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7ati/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Financování a dostupnost veřejné dopravy
 (Vojtěch Horáček)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74310 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Zhodnocení dostupnosti bydlení v České republice
 (Monika Krmelínová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139697 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cenová dostupnost bydlení v ČR
 (Nikola Pekárková)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yot3sm// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Dostupnost bydlení v České republice
 (Martina Kršková)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s4aymv// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Analýza dostupnosti bydlení v Plzeňském kraji v letech 2010–2018
 (Lukáš Brunner)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78935 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza dostupnosti bydlení v České republice
 (Anežka Stonová)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139863 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)