Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

economic experiment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kognitivní schopnosti a omezená racionalita: Ekonomický experiment
 (Miriam Moramová)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0g83/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Theses on a related topic

Rozdíly ve výnosnosti aukcí: Ekonomický experiment
 (Lea Kaličiaková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b745o/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

The impact of losing on effort to catch up: a laboratory experiment
 (Martin Both)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya382/ | Ekonomie / | Theses on a related topic

Replikace mikroekonomického experimentu Trust Game
 (Vít Blažek)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qt2wp/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Motivace ke korupčnímu chování – ověření ekonomickým experimentem
 (Lucia Malastová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s94a0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Vývoj hospodářské situace Venezuely po nástupu Huga Cháveze: Sociální stát či sociální experiment?
 (Romana Tašnerová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//23maum// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Embezzlement and Transparency in Laboratory Experiment
 (Julie Bizouarn)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqyh2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa (angl.) | Theses on a related topic

Economic impact of corruption in the public sector and its cognitive origins
 (Davide Ferrarese)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ay4s9/ | Public Finance and Economics / | Theses on a related topic

Czech Theatrical Market and Digital Film Piracy: Economic Analysis and Suggested Policies
 (Pavel Janák)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42759 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Money Illusion and Economic Education, an Experimental Approach
 (Helena Chytilová)

2011, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61672 | Ekonomické teorie / Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií | Theses on a related topic