Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvalitativní výzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Výdaje na vědu a výzkum: statistické zachycení, mezinárodní srovnání.
 (Adéla Vitujová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74289 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Čeština jako cizí jazyk - situační analýza nabídky kurzů a programů českého jazyka pro cizince; metodická doporučení (se zaměřením na jazykové vzdělávání dospělých cizinců)
 (Martina Procházková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drj6b/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy Učitelství hudební výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Drama in Foreign Language Education
 (Lenka Marie Minaříková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtu65/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

The Inclusion of Children with English as an Additional Language into the Mainstream Education of the United Kingdom
 (Lenka Nováková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/alxr0/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Fachliche Voraussetzungen und sprachliche Fortbildung der Gerichtsdolmetscher im Vergleich.
 (Helena Vykoupilová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zffio/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Tlumočník v trestním řízení
 (Kateřina Chládková)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmzhx/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Tlumočník a právo na tlumočníka jako komponent práva na spravedlivý proces v českém civilním procesu
 (Veronika BORTLOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ipnlnd// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Gerichtsdolmetschen in der Praxis / Soudní tlumočení v praxi
 (Adéla KLIMOVIČOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//otvrlf// | Překladatelství a tlumočnictví / Němčina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Kritická analýza právní úpravy poskytování součinnosti v exekučním řízení
 (Ondřej Bečvář)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/up83g/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kritická analýza právních předpisů regulujících elektronické doručování v civilním řízení
 (Martina Besedová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h40vw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)