Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dotazník, agrese, Busse, a, Perryho

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
SLEDOVÁNÍ UKAZATELŮ AGRESIVITY A VYBRANÝCH BIOMARKERŮ V KONTEXTU FRUSTRAČNÍ TEORIE AGRESE
 (Tomáš KRÁM)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wr6uoe// | Psychologie / | Theses on a related topic

Úroveň fyzické zdatnosti středoškolské mládeže ve vybraných krajích ČR vzhledem k přijímacím testům u policie
 (Gabriela Čermáková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7ooj/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderné elektrárně Temelín
 (Radek MÁLA)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p3b7ai// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Využití Buss - Perry Aggression Questionnaire při výběru k Policii ČR
 (Veronika KOBZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//21d0kf// | Psychologie / | Theses on a related topic

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky
 (Tomáš Kozák)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w79tr/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Studium kinetiky biosorpce Cr(VI) na slupkách citrusových plodů a vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI)
 (Zuzana Kolářová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92202 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Názory studentů CR na VŠPJ na vliv televizních pořadů o CR na jejich znalosti v oblasti CR
 (Bohumila Rožnovská)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//btor0n// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Produkty CR: Analýza potenciálu regionu Chua-lien na Taiwanu a návrh produktu dobrodružného CR.
 (Ivona Adamíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11935 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Nové trendy v CR - Zhodnocení potenciálu esportu pro CR
 (David Konik)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11716 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí slupek ořešáku královského (Juglans regia)
 (Martina Březinová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92214 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)