Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

citová vazba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ověření metody Behavioral Systems Questionnaire pro českou populaci
 (Hana Kocianova)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujsj3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Ověření metody Behavioral Systems Questionnaire pro českou populaci
 (Hana Kocianova)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujsj3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče
 (Soňa BOCKOVÁ)

2015, Disertační práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//stjdif// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Reliabilita a validita SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP)
 (Lucie VIKTOROVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6873m0// | Psychologie / | Theses on a related topic

Ověření souběžné validity dvou metod měření individualismu a kolektivismu
 (Tereza Chodurová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxjgc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Metody stanovení a ověření validity presbyopické korekce
 (Ilona Kachlíková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj6oj/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Akceptace a ověření validity bezkontaktních karet na NFC mobilních zařízeních
 (Jakub Barbierik)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nast5/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Experimentální oveření validity introspektivní složky výzkumů Benjamina Libeta
 (Tomáš DOMINIK)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yjqq02// | Psychologie / | Theses on a related topic

Polarimetr - principy měření a ověření validity výsledků
 (Martina Kulková)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obsag/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic

Ověření zjevné validity Inventáře pohybových dovedností MABC-2
 (Radek KUDĚLA)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//twcfdf// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic