Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

radial velocity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Observační studium supernov
 (Romana Grossová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5mgi/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Studium spektra hvězdy HD 74 212
 (Lenka Janeková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e78it/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Detekce atmosfér exoplanet
 (Jiří Žák)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf69w/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic