Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

BMI, {--}, body, mass, index, Dieta, Mentální, anorexie, bulimie, Obezita, Racionální, výživa, Výživová, pyramida

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv módních redukčních diet a úroveň znalostí racionální výživy na stravování studentek střední zdravotnické školy a studentek zdravotně sociální fakulty JU.
 (Michala SVOBODOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yat903// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Dieta při infekční mononukleóze
 (Ludmila Gregovská)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6wgu/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0putgm// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

BMI (body mass index) pacienta- faktor ovplyvňujúci radiačnú ochranu personálu v rádiológii
 (Tomáš MICHEL)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u8luty// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

BMI a distribuce tělesného tuku u vybraných věkových skupin obyvatel ČR
 (Jan Krhůtek)

2011, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kolh1/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

INTENZITA BAŽENÍ PO JÍDLE V ZÁVISLOSTI NA BMI U RŮZNÝCH VĚKOVÝCH SKUPIN
 (Kateřina STRAKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xet7vb// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Vliv obvyklé pokojové teploty na BMI, resp. prevalenci obezity vybraného vzorku populace
 (Renata BEDNAŘÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7yxkeu// | Učitelství pro základní školy / AJn-Přn | Theses on a related topic

Morfokinetická variabilita lidských embryí v časné fázi dělení u žen se sníženou plodností v závislosti na BMI
 (Kateřina Brejtrová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1wx8pf// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Theses on a related topic