Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

redox status

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Transformace sacharidů v potravinách a její vliv na karbonylový a redoxní status
 (Michaela Lakomá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//51jtad// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Redoxní stav buňky v regulaci metabolismu
 (Ivo Fukala)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcuwa/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Exprese a aktivita enzymů podílejících se na regulaci redoxního stavu embryonálních buněk během jejich diferenciace
 (Lucia Binó)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oug02/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Metabolická odezva bakterie Paracoccus denitrificans na změny redoxního stavu prostředí
 (Tereza Vyhlídalová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkgvp/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Molekulárne biologické metódy pri štúdiu zmien redoxného bunečného stavu u karcinomu prostaty
 (Marián Hlavna)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzeva/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Theses on a related topic

Súvislosť medzi redoxným stavom donorovej strany fotosystému I a elektrickým napätím naprieč thylakoidnou membránou
 (Tímea DUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xfkiey// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Studium antiradikálové aktivity fenolových kyselin a jejich vlivu na redoxní stav železa a mědi
 (Kateřina Chvátalová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0qsz/ | Všeobecné lékařství / Lékařská chemie a biochemie | Theses on a related topic