Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spinocelulárny, karcinóm, dutiny, ústnej

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Význam kmeňových buniek v patogenéze spinocelulárneho karcinómu ústnej dutiny
 (Michal KRUMP)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8ebq5y// | Patologická anatomie a soudní lékařství / | Theses on a related topic

Význam kmeňových buniek v patogenéze spinocelulárneho karcinómu ústnej dutiny
 (Michal KRUMP)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8ebq5y// | Patologická anatomie a soudní lékařství / | Theses on a related topic

Gliomové nádorové kmenové buňky - jejich charakteristika, analýza a izolace
 (Marek Hampl)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v38r3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Nádorové kmenové buňky
 (Jakub Šenkýř)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0fk9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Dospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologii
 (Sabina Váňová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jql6m/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Přispívá exprese proteinu p63 ke vzniku rakovinné kmenové buňky?
 (Markéta Stejskalová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4mhn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Kmenové buňky nádorů
 (Věra Francálková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hka2z/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Význam kmeňových buniek v patogenéze spinocelulárneho karcinómu ústnej dutiny
 (Michal KRUMP)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8ebq5y// | Patologická anatomie a soudní lékařství / | Theses on a related topic