Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Systém prostorového plánování v Nizozemí
 (Romana Čumbová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp0d2/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Diskurz územní soudržnosti: klíčové koncepty v geografické perspektivě
 (Jiří Malý)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f16qx/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe
 (Jiří Dujka)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvu5o/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Prostorové plánování v Německu - komparace s ČR
 (Stanislava Pincová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28888 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Prostorové plánování ve Finsku
 (Kateřina Malatincová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24668 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968
 (Jan Dostalík)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eeijn/ | Sociologie (čtyřleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové
 (Šárka Chlumská)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69869 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Strategický rozvoj měst. Rozvoj parkování ve vybraném místě
 (Jakub Kotek)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fjqfz/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj
 (Jana Růžičková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gek1w/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Rozvoj tvořivosti u dětí mladšího školního věku v rámci výchovy pro udržitelný rozvoj
 (Barbora JURÁSKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zce1v3// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)