Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Zebrafish

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Vliv sinicových metabolitů na raná vývojová stádia ryb
 (Nikola Zahradová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h07ij/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
 (Adam Jonáš)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcj58/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Testování krátkodobé toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku s využitím sladkovodních ryb Danio rerio
 (Jan Mikulášek)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5tps6s// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Využítí embryí Danio rerio pro testování toxicity látek (FET)
 (Kristýna MÜLLEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//34y5pc// | Biologie / | Theses on a related topic

Embryonální model s Danio rerio pro sledování významných mikropolutantů v životním prostředí
 (Marek Pípal)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnftp/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
 (Adam Jonáš)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcj58/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
 (Adam Jonáš)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcj58/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Vliv dýchací směsi NITROX na psychosomatický stav potápěče, její příprava a využití v podmínkách HZS ČR
 (Jakub KARVÁNEK)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n6znu9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Analýza vlivu frakce kyslíku ve ventilační směsi na saturaci arteriální krve kyslíkem u novorozence
 (Leoš Tejkl)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//paysi7// | Biomedicínský inženýr / | Theses on a related topic

Matematický model změny hustoty ventilační směsi při vysokofrekvenční oscilační ventilaci
 (Anna Miltová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//jszwks// | Biomedicínský technik / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)