Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

revolving

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Ekonomický dopad návštěvníků Otáčivého hlediště Český Krumlov
 (Veronika Weisfeitová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id4ol/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Srovnávací analýza provozu otáčivého hlediště na vybraných subjektech v ČR
 (Martina Součková)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ddb52/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Faktoring a revolvingový úvěr ve financování podniku
 (Zuzana Krejčová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4k8g/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Marketingová strategie společného projektu Otáčivého hlediště a Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
 (Jana Špulková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipani/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
 (Iva Kulíková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ioxci/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Úloha otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově
 (Miloslav Veselý)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12113/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Konstrukce překlopné branky
 (Martin Kroča)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tyrmn0// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Opatření pro zvýšení kvality a ekonomiky náhřevu kruhových válcovenských výrobků v karuselové peci
 (René Kratochvíl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109317 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic

Financování podniku bankovními úvěry - revolvingový úvěr a.s.Poster
 (Eva Grohová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dveny/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Optimalizace rámu otočného stolu stroje pro temování trubek.
 (Petr Grygar)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93801 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)