Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dopravní přestupek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Institut odpovědnosti provozovatele vozidla v současném právním systému ve vazbě na dopravní přestupky
 (Lukáš Gurecký)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bmmda/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Dopravní přestupky cizinců a spolupráce členských zemí Evropské unie při jejich trestání a vymáhání
 (Nikola JURÁNKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0ylmw5// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Správní trestání - analýza české veřejnosprávní praxe
 (Zdeněk Mareček)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bzc2q/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Správní postup při řešení dopravních přestupků
 (Ludmila PORCALOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fziqbf// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

The contentious body: On representation of woman's body in the Iranian public sphere
 (Elaheh Mohammadi)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zu64a/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Marketingový význam body image: Komparace vnímání body image v americkém a čínském kulturním prostředí na vybraném segmentu
 (Dagmar Skokanová)

2007, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/27910 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv médií na body image
 (Václav Kavec)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozl56/ | Psychologie / | Theses on a related topic