Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc
 (Petra Otepková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idwv9/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Institucionalizované rozhodčí řízení vs. rozhodčí řízení ad hoc
 (Petra Otepková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/idwv9/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 (Ondřej Pavlech)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj7bo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Role notáře v řízení o zápisu do obchodního rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících
 (Jakub Groman)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqk04/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

"Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 (Michal Faltus)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/byrwh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zvláštní ustanovení o mladistvých podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 (Martin HRABEC)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9d3evk// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Zahájení řízení dle o.s.ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
 (Eva ŠÁTKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mcwqni// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zahájení řízení dle o. s. ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
 (Petra LEVOROVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vmkub7// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kárné řízení podle zákona o státní službě
 (Jana Hurtová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpker/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Průběh konkurzního řízení z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o správě daní a poplatků
 (Jana Sonnleitnerová)

2006, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/o0ep1/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)