Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sos detska vesnicka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rodinný dům pro SOS dětskou vesničku
 (Martina Dvořáková)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/ake9k/ | Pozemní stavby / Pozemní stavby - kombinovaná forma | Theses on a related topic

Metody práce s individuálními dárci v neziskové organizaci SOS dětské vesničky
 (Jana Pavelová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/uhw7q/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Segmentace a targeting v direct marketingové praxi Sdružení SOS dětských vesniček
 (Jana Walterová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kzd20/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Kontakty dětí v SOS vesničce s biologickými rodinami
 (Karolína Chybová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro83e/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Srovnání trávení volného času dětí z SOS vesničky s dětmi z dětského domova - s důrazem na netholismus
 (Darina Skříčková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s37ep/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Podíl specifického přístupu matky pěstounky na úrovni sociální opory u dětí v SOS vesničkách
 (Jitka Křečková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmx41/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza životních příběhů SOS matek pěstounek v brněnské SOS dětské vesničce Medlánky
 (Jana Tomčalová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//7wn6y3// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

"Vyrůstám ve vesničce": disciplinace dětí v SOS dětské vesničce
 (Kristýna DVOŘÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g4htcx// | Sociologie / | Theses on a related topic

Pěstounská péče a SOS dětské vesničky
 (Helena Šlampová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3ldut6// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Děti v SOS vesničkách a jejich výchovné problémy
 (Helena Vlníčková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//48weza// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)