Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

degradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Studium rekombinantní hyaluronidázy TsHr v kontextu degradace nízkomolekulární kyseliny hyaluronové
 (Tereza Stará)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d8dk2/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Geoinformační přístupy k omezení degradace půdy zemědělskou činností
 (Damián Hruban)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rov0t/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

Degradace obuvi z hlediska trasologie
 (Alice Středová)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/db7e5/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Bakteriální degradace uhlovodíků v aerobních podmínkách
 (Simon Šnajdr)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd174/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Degradace solárních článků na bázi GaAs
 (Nikola Papež)

2021, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//hxfo8s// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Theses on a related topic

Degradace a konzervace historických předmětů vyrobených z pryže
 (Kateřina Hájková)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xubrj/ | Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování / | Theses on a related topic

Studium degradace MIS struktur v důsledku difuze iontů
 (Martin Velísek)

2020, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//5y6t40// | Elektrotechnika a komunikační technologie / | Theses on a related topic

Parametry hyaluronanu ovlivňující rychlost jeho enzymatické degradace hyaluronidázou
 (Tereza Stará)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/towkx/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Stochastické modely se spojitým časem a jejich aplikace (příspěvek k teorii degradace)
 (David Vališ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2jbv/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Theses on a related topic

Produkty degradace a změny struktury polyuretanu při jeho mikrobiální degradaci
 (Martin Beles)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jqan3x// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)