Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

textilni vlakna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Stopy vlákna: Materiálový tisk s použitím textilního vlákna
 (Jana VAŠKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//chpy0z// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Tvorba pracovních listů v rámci předmětu textilní materiály pro studijní obor Modelářství a návrhářství oděvů
 (Marie Škrobáčková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srt3j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Úprava textilní odpadní vody pomocí mikroorganismů k zpětnému použití
 (Marie Pavlíková)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148778 | Nerostné suroviny (čtyřleté) / Úpravnictví | Theses on a related topic

Textilní tvorba na 1. stupni ZŠ inspirovaná Sheilou Hicks
 (Michaela SUJOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1183fp// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Vlákna a nanovlákna s elektricky vodivou vrstvou
 (David Zeman)

2015, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//c00w9c// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Kaktusová vlákna a jejich možné využití v textilním průmyslu
 (Aleš Podobský)

2018, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//76j7mv// | Textil / Textilní marketing | Theses on a related topic

Textilní kompozity z přírodních vláken
 (Anežka Masná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//tkkp1o// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Paropropustnost kompozitních materiálů s obsahem textilních vláken
 (Jana Kuncová)

2022, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ni97qn// | Průmyslové inženýrství / | Theses on a related topic

Vývoj alternativních izolantů na bázi textilních vláken určených jako integrované izolace pro keramické zdicí prvky
 (Ivana Tošerová)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//quhoz9// | Stavební inženýrství – stavební materiály a technologie / | Theses on a related topic

Studium textilních vláken z veřejných prostor metodami forenzní mikroskopie a mikroanalýzy
 (Barbora Špatková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//a8skp9// | Forenzní analýza a analýza potravin / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)