Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

čtenářská gramotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Příležitosti a bariéry spolupráce veřejných knihoven a základních škol na rozvoji čtenářské gramotnosti
 (Andrea Prokopová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prx56/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Návrh koncepce a didaktiky informačního vzdělávání na modelovém příkladu - Model spolupráce ZŠ Bystré a Městské knihovny Bystré
 (Lenka Navrátilová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dfh6w/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Spolupráce škol středních, základních a mateřských s archivem, knihovnou a muzeem v Jihomoravském kraji
 (Jana FRIEDRICHOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zu73kb// | Filologie / AJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kooperace veřejných knihoven a základních škol při realizaci Školního vzdělávacího programu
 (Lenka Janská)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxep5/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Analýza a komparace knihoven vybraných soukromých a veřejných vysokých škol
 (Michal Škop)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k07sj/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol
 (Jitka SVITÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fy2oyr// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

The lobby of a province in the Committee of the Regions and the effect of the internal organisation
 (Claudia van der Pol)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kltlj/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropské vládnutí | Theses on a related topic

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference
 (Zuzana Klímová)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4hs3/ | Filologie (čtyřleté) / Literatury v angličtině | Theses on a related topic

About the Main Characters of the Three Major Novels by Graham Greene-The End of the Affair, The Power and the Glory and The Quiet American.
 (Irena Kenická)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ts5zf/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tracing The Origins Of Eucharistic Magic: On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective Rituals
 (Vojtěch Kaše)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqobt/ | Filozofie (čtyřleté) / Religionistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)