Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Čtenář

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Sekundární analýza výsledků výzkumu PISA 2006
 (Klára Poláková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gv409/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Procenta v úlohách matematické olympiády, korespondenčních seminářů a výzkumů PISA, TIMSS
 (Denisa TOMANOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ih0xgj// | Učitelství pro základní školy / Mn-Přn | Theses on a related topic

Matematické úlohy ve výzkumech PISA a TIMSS
 (Lucie MÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ebmx8b// | Specializace v pedagogice / Mu-SVu | Theses on a related topic

Úlohy typu PISA ve výuce fyziky na základních školách
 (Ladislav KOVÁŘ)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2983 | Učitelství pro základní školy / | Theses on a related topic

Míra ovlivnění knižního trhu a čtenářských návyků médii a marketingem
 (Lubomír Veselý)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//q3a75g// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Čtenářská gramotnost, čtenářské postoje a návyky žáků základní školy
 (Jarmila NAŇÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gp7l0n// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vztah gymnazistů a vysokoškoláků ke knize, čtení a literární výchově
 (Martin FIBIGER)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fqpsq6// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Theses on a related topic

Četba a čtenářské návyky u dětí z dětských domovů
 (Anna Zvěřinová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1zbawm// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Význam motivace dětí ve volnočasových aktivitách
 (Jana Pokorná)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3md1/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Motivace dítěte ke hře na klavír a její uplatnění na 1. stupni ZŠ
 (Aneta PFEIFFEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//70dclx// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)