Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozvoj ctenarskych zajmu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků mladšího a staršího školního věku
 (Irena NĚMCOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//le3i8e// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole
 (Adéla Menšíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cjeoij// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Příležitosti a bariéry spolupráce veřejných knihoven a základních škol na rozvoji čtenářské gramotnosti
 (Andrea Prokopová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prx56/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti
 (Leona Abrahamová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5525 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic