Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Humulus Lupulus L.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Žatecký chmel jako expotní komodita
 (Dominik Prokeš)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40975 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Reakce explantátů chmele in vitro na médium s obsahem sacharózy
 (Ivana HRADECKÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//auwt8q// | Biologie / | Theses on a related topic

Hodnocení tvorby výnosu a zdravotního stavu u ozimé pšenice: liniová versus hybridní odrůda
 (Jan MAGOČI)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xc1uxz// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Rostlinolékařství | Theses on a related topic

Morfologická variabilita genotypů lociky seté (Lactuca sativa L.) odrůda 'Atrakce'
 (Kateřina Grygarová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//aj8dqn// | Matematika / Matematika - Biologie | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu podnožové odrůdy na novou PIWI odrůdu Savilon
 (Petr Vydařelý)

2019, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uuo249// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Vliv podnožové odrůdy na příjem živin a kvalitu u vybrané PIWI odrůdy
 (Lenka Šimoníková)

2019, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x7b2wr// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Profily opiových alkaloidů v různých odrůdách máku setého (Papaver somniferum L.), možnosti autentikace odrůdy či původu
 (Kateřina Šebelová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//uzha0y// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Odolnost k houbovým chorobám odrůdy Tramín červený, pěstované v systému bioprodukce, v porovnání s vybranými interspecifickými odrůdami révy vinné
 (Petr Kačer)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3r0yey// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Theses on a related topic