Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

adsorpce methylenove modri

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech
 (Michaela ZLÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//luihyt// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce organických barviv na uhlíkatých aerogelech
 (Vojtěch KALETA)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcoaa1// | Chemie / Učitelství Chemie - Biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv pH na adsorpci barviv na aktivním uhlí
 (Michaela ZLÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dtlzle// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
 (Bára KOMÁRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//aa8mst// | Chemie / | Theses on a related topic

Uhlíkaté pěny
 (Lukáš POLÁCH)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wxalun// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Plovoucí adsorbent/fotokatalyzátor na bázi korku
 (Antonie NOVÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dk9nvx// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátů
 (Kristýna PUSTĚJOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xs3sp5// | Chemie / | Theses on a related topic

Zvýšení kapacity uhlíkatých aerogelů pro sorpci organických látek z vodných roztoků.
 (Ivana VAŠŇOVSKÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vcjm7s// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)