Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

adsorpce olovnatych iontu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů
 (Iveta KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hqdmzz// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy
 (Eliška MORAVCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//66zggi// | Chemie / | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy
 (Petra ZEDNÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yam5qv// | Chemie / | Theses on a related topic

Monoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnosti
 (Lucie NEČASOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xiu6bz// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Adsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátů
 (Kristýna PUSTĚJOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xs3sp5// | Chemie / | Theses on a related topic

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vspfff// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtů
 (Anna STROMSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3tqdcy// | Chemie / Chemie - Geografie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Sorpce olova na hnědém uhlí
 (Jana MACHOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ft2gya// | Chemie / | Theses on a related topic