Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

adsorpcni izoterma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Adsorpční izotermy a chromatografické dělení modelové racemické směsi
 (Eliška Davidová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8lmmzk// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví
 (Lucie Adámková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98380 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Adsorpce vlhkosti kolagenních střívek: tvorba adsorpčních izoterem
 (Eliška Netíková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//calp7f// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry
 (Alena Lašutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98032 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Příprava a adsorpční vlastnosti organokovových sítí (MOFs).
 (Jana NOVOTNÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v0xflf// | Chemie / | Theses on a related topic

Využití pomerančové kůry k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí: kinetika, termodynamika, izotermy
 (Veronika Pilátová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103466 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Studium struktury a adsorpčních vlastností vybraných kompozitních materiálů na bázi grafen – vrstevnaté podvojné hydroxidy
 (Lukáš Carbol)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136639 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti konvertorových kalů
 (Lucia Rozumová)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127367 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu
 (Michaela OTTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vym59// | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)