Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

glukoza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Studium oscilací a hystereze reakce glukóza – ferikyanid – glukózaoxidáza – hydroxid sodný v průtočném míchaném reaktoru
 (Ksenia Ponomareva)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//l2rg32// | Procesní inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Inženýrství Pseudomonas putida pro ko-utilizaci a zužitkování celobiózy s glukózou
 (Dalimil Bujdoš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjj5a/ | Mikrobiologie / | Theses on a related topic

Zavedení nové metody pro stanovení glukózy
 (Markéta Murasová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qymgp/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Prevence hypoglykémií řízeným podáním glukózy v pevné lékové formě
 (Iveta Minaříková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gidty/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Studie dlouhodobé stability senzoru glukózy pro kontinuální monitorování glykémie
 (Michaela Vokounová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zatht/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Posouzení rozdílnosti stability glukózy ve dvou odběrových systémech
 (Jana DVOŘÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jmepti// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení
 (Martin ÚBL)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//iszymq// | Inženýrská informatika / Počítačové systémy a sítě | Theses on a related topic

Ověření parametrů MTM mikrovlnných senzorů pro neinvazivní měření koncentrace glukózy v krvi
 (David Štěrba)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142035 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Vliv kontinuálního monitoringu glukózy na kompenzaci diabetu u dětských pacientů
 (Marcela SEDLMAJEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qp3juu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)