Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

uhlikate adsorbenty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Mezoporézní stříbrem dopované uhlíkaté adsorbenty připravené z biomasy
 (Lucie PŘIDALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2dfhgu// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Mezoporézní uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
 (Bára KOMÁRKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yy3l41// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Uhlíkaté adsorbenty dopované TiO2
 (Bára KOMÁRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//aa8mst// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorbenty na bázi ligninu a jeho derivátů
 (Kristýna PUSTĚJOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xs3sp5// | Chemie / | Theses on a related topic

Povrchová úprava uhlíkatých adsorbentů pro adsorpci aniontů
 (Lucie SYSALOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pj59el// | Chemie / | Theses on a related topic

Adsorpce organických látek na monolitickém uhlíkatém adsorbentu s hierarchickou porozitou
 (Veronika TICHAVSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mwcy9k// | Chemie / | Theses on a related topic

Sorpční vlastnosti uhlíkatých materiálů na bázi sacharózy
 (Petra ZEDNÍČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yam5qv// | Chemie / | Theses on a related topic

Příprava a vlastnosti uhlíkatých adsorbentů dopovaných sírou
 (Zlata BENKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iiz7v7// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Příprava dutých uhlíkatých mikročástic
 (Dagmar ZÁMORAVCOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jf4ada// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Plovoucí uhlíkatý adsorbent/fotokatalyzátor
 (Kateřina NĚMCOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//735j3g// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)