Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

školní úspěch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Analýza příčin školního neúspěchu romských dětí v kontextu problémů s integrací do školního kolektivu
 (Aneta Danielová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uswft/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza příčin školního neúspěchu romských žáků ze sociálně vyloučené lokality Předlice
 (Jaroslav KŘÍŽ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1vha6a// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příčiny školního úspěchu a neúspěchu z pohledu žáků 7. a 9. tříd základních škol v Kojetíně
 (Veronika Krčková)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//34wbzs// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příčiny neúspěchu žáků v matematice
 (Klára PRUSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a11zlu// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Spolupráce školního poradenského pracoviště s třídními učiteli a rodiči žáků 1. stupně ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 (Barbora CRHONKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3bw347// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Příčiny školní neúspěšnosti žáků na 1. stupni základní školy
 (Martina BAŘINKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t2jjzm// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Školní neúspěch dětí v mladším školním věku a postoj učitele ke školnímu neúspěchu
 (Adéla Tihelková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y00lbe// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

SCHOOL AND SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS AS PREDICTORS OF PARENTAL CHOICE OF SCHOOL FOR CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT IN AKWA IBOM NIGERIA
 (Francesca UKO)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pwnu2i// | Special Education / | Theses on a related topic

Školní úspěch, neúspěch a sebehodnocení žáků druhého stupně základní školy
 (Monika Říhová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wpyjq/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Hygiena ve vyučovacím procesu, formy a způsoby odpočinku žáků na střední škole
 (Pavlína Langmannová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kuy9d/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)