Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

skolni uspesnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Úspěšnost žáků s odkladem povinné školní docházky v oblasti rozvoje počátečního čtení a psaní
 (Kateřina Dolejšová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jeaxy/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Školní motivace a školní úspěšnost u dětí na 1. stupni ZŠ
 (Kristýna MAMULOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jxp7hw// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Úzkost, self-efficacy a školní úspěšnost u žáků se specifickými poruchami učení
 (Linda Hořínková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl14n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza sebehodnocení a školní úspěšnost žáků českého a vietnamského původu
 (Johana Hadašová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5qdb/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vztah mezi úrovní tvořivosti studentů, jejich školní úspěšností a jejich postavením ve školní třídě
 (Šárka Bartlová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nb4ev/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv diurnální preference na školní úspěšnost, motivaci a výkon v pozornostním testu u adolescentů
 (Veronika Malá)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgibl/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Motivace k učení a školní úspěšnost u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů
 (Jitka Tenklová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3kbp/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Styly učení a školní úspěšnost žáků v hodinách anglického a ruského jazyka
 (Kristýna Mašková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lmc3z/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)