Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolorektální karcinom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Genetické vyšetření HLA alel asociovaných k celiakii
 (Kateřina SALZMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oggb7j// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vyšetření genetických predispozic pro celiakii v rodině s výskytem onemocnění diabetes mellitus 1. Typu
 (Klára KUČEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p0puy2// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Výživa a další faktory, které mají vliv na vznik a prevenci kolorektálního karcinomu.
 (Lucie BENEŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p8kd73// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Souhrn informací o screeningovém programu kolorektálního karcinomu v České republice zaměřený na bezpříznakové osoby starší 50 let
 (Markéta HALADOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2julfo// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kolorektální karcinom z pohledu všeobecné sestry.
 (Lucie KOUDELKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nh4m8y// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifické činnosti sestry v ambulanci kolorektální chirurgie se zaměřením na kolorektální karcinom
 (Michaela Jesenská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fyx0qu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces u pacienta s kolorektálním karcinomem
 (Vendula Stejskalová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/cvxyc/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta po operaci kolorektálního karcinomu
 (Martina Šajnová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/ylfka/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role všeobecné sestry v ošetřovatelské péči o dospělé pacienty s kolorektálním karcinomem
 (Daniela MOLČÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tsqj2m// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic