Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mamograficky screening

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Mamografický screening, testování a následné sledování žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinom prsu v České republice.
 (Jana ŽÁČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yk4dfw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Mamografický screening a spojené radiační riziko
 (Kateřina DANÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//32g3xw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Mamografický screening a následné diagnostické postupy
 (Tereza ČERNOCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ycmnc5// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Mamografický screening v České republice a Velké Británii
 (Pavla SVOBODOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v7bmlv// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu
 (Alžběta Jiroušová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6lx5lw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Screening karcinomu prsu v Moravskoslezském kraji
 (Veronika TKAČÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lvtakk// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Rizika spojená s radiační expozicí při mammografickém screeningu a jejich porovnání s prospěšností mammorgafického screeningu
 (Ondřej HECHT)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//234hjm// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Dlouhodobé indikátory výkonnosti programu screeningu karcinomu prsu
 (Kateřina Menšíková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c43w5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Hodnocení anamnestických údajů v programu screeningu karcinomu prsu
 (Monika Kratochvílová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqvds/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Hodnocení dopadu programů screeningu zhoubných nádorů
 (Ondřej Ngo)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7tq0/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)