Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Druhé bydlení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Transformace druhého bydlení v údolí Dolní Berounky
 (Pavla Nováčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/sz324/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Transformace druhého bydlení v údolí Dolní Berounky
 (Pavla Nováčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/sz324/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Transformace druhého bydlení v údolí Dolní Berounky
 (Pavla Nováčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/sz324/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Transformace druhého bydlení v zázemí velkých měst Olomouckého kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov)
 (Jaroslav FREHAR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9u2b6d// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Problematika zřizování chráněného bydlení v rámci procesu transformace Domova Pístina
 (Stanislava KUBEŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3xr5ei// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Dopady suburbanizace v zázemí Prahy
 (Petr Borský)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knnhs/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její dopady na obec Chýně mezi roky 2000 - 2019
 (Ludmila Kolouchová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77031 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vývoj suburbanizace v zázemí Prahy a její demografické důsledky
 (Marika Postlerová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40211 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Suburbanizace v zázemí Prahy: případová studie Hostivice
 (Tereza JANKOVÝCH)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mgu0rf// | Geografie / Geografie střední Evropy | Theses on a related topic

Procesy rezidenční suburbanizace v zázemí hl. m. Prahy
 (Karolína Jahůdková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57685 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)