Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

amenitní migrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociologický výzkum jako metoda hodnocení dopadů krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů (workcampů) na místní komunitu
 (Kamila Zbuzková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qbudi/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Prostituce jako sociální jev: sociologický výzkum v Dubí
 (Jana Adamcová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9693 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

Formy amenitní migrace na Břeclavsku
 (Jaroslav NÁDENÍČEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3aoqn8// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Amenitní migrace v oblasti Podbrdska
 (Renata PICKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pwjc05// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Předpoklady vzniku amenitní migrace v přírodním parku Česká Kanada
 (Gabriela HAVLÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ev3nqg// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Chataření, přežitek, nebo stále se rozvíjející fenomén
 (Monika Kovaličová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p5lolw// | Sociologie / Sociální antropologie | Theses on a related topic

Sociogeografické faktory rozvoje druhého bydlení v Evropě (rešerše zahraničních studií)
 (Anna Oravcová)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccndd/ | Regionální rozvoj a cestovní ruch / | Theses on a related topic