Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

osvojovani ciziho jazyka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka
 (Ivana Hovořáková)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkhq4/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Role mateřského jazyka v koncepci komunikativní didaktiky a možnosti její realizace při výuce německého a anglického jazyka na základních školách v ČR
 (Veronika Husová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM661 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk | Theses on a related topic

Využití korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka se zaměřením na frankofonní mluvčí (slovesné vazby)
 (Barbora Horonyová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpuli/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

K obecným principům osvojování cizího jazyka dítětem
 (Romana BALOUNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jm0i08// | Učitelství pro základní školy / ČJn-OVn | Theses on a related topic

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu
 (Michaela Šamalová)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc2f0/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Podpora přirozeného osvojování anglického jazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka
 (Lucie KOLÁŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hiao3e// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Podpora přirozeného osvojování anglického jazyka ve výuce angličtiny jako cizího jazyka
 (Lucie KOLÁŘOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v48odx// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Osvojování německého jazyka u dětí mladšího školního věku podporované mezinárodním partnerstvím
 (Lenka Chadimová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/smlhi/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Principy osvojování cizího jazyka v předškolním věku ve vztahu k J.A. Komenskému
 (Jana TŘÍSKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pjf95h// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)